top of page

Mystery shopping

U weet natuurlijk niet hoe uw personeel zich gedraagt tegenover uw cliënteel als u zelf niet aanwezig bent. Als u op zoek bent naar een externe en objectieve kijk op de kwaliteit van uw dienstverlening, dan is mystery shopping iets voor u. Aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria gaan wij na of uw werknemers zich houden aan de door uw bedrijf vooropgestelde regels, waarden en andere vereisten.

Zijn uw werknemers klantvriendelijk, geven zij juiste informatie en zijn ze te vertrouwen? Hebt u klachten ontvangen over de dienstverlening van uw onderneming? Wij zijn objectieve professonals en leggen de nodige discretie aan de dag. Na de opdracht maken wij een gedetailleerd verslag met onze vaststellingen en maken dit aan u over. U geeft aan waarop specifiek gelet dient te worden en wij doen de rest voor u. Wij werken met privé-detectives met verschillende achtergronden en vakgebieden, en zowel met mannen als vrouwen en kunnen dus gericht de juiste man of vrouw voor uw opdracht inschakelen.

Bovendien kunnen wij op deze manier misbruiken opsporen door werknemers waar de werkgever niet van op de hoogte is. Dit is een veelgebruikte techniek en wordt zelfs door de Belgische overheid gebruikt om inbreuken vast te stellen op het verbod om bepaalde producten zoals alcohol aan minderjarigen te verkopen.

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page